Oceania Sirena Itinerary 2020

January 6-13 2020 MIAMI TO MIAMI
January 13-25 2020 12 MIAMI TO MIAMI
January 25 February 1 2020 MIAMI TO MIAMI
February 1-11 2020 10 MIAMI TO MIAMI
February 11-18 2020 MIAMI TO MIAMI
February 18-25 2020 MIAMI TO MIAMI
February 25 March 8 2020 12 MIAMI TO MIAMI
March 8-18 2020 10 MIAMI TO MIAMI
March 18 April 1 2020 14 MIAMI TO MIAMI
April 1-11 2020 10 MIAMI TO MIAMI
April 1-25 2020 24 MIAMI TO BARCELONA
April 11-25 2020 14 MIAMI TO BARCELONA
April 25 May 15 202020BARCELONA TO ATHENS
April 25 May 5 202010BARCELONA TO VENICE
May 5-15 202010VENICE TO ATHENS
May 15-25 202010ATHENS TO ATHENS
May 25 June 18 202024ATHENS TO BARCELONA
May 25 June 6 202012ATHENS TO ROME
June 6-18 202012ROME TO BARCELONA
June 18-28 202010BARCELONA TO 2020TE CARLO
June 28 July 10 202012MONTE CARLO TO VENICE
July 10-20 202010VENICE TO ROME
July 10-30 202020VENICE TO BARCELONA
July 20-30 202010ROME TO BARCELONA
July 30 August 9 202010BARCELONA TO 2020TE CARLO
August 9-19 202010MONTE CARLO TO VENICE
August 19-31 202012VENICE TO BARCELONA
August 19 September 7 202019VENICE TO LISBON
August 19 September 14 202026VENICE TO LONDON
August 31 September 14 202014BARCELONA TO LONDON
August 31 September 7 20207BARCELONA TO LISBON
September 7-14 20207LISBON TO LONDON
September 14-24 202010LONDON TO LONDON
September 24 October 14 202020LONDON TO BARCELONA
September 24 October 4 202010LONDON TO LISBON
October 4-21 202017LISBON TO 2020TE CARLO
October 4-14 202010LISBON TO BARCELONA
October 14-28 202014BARCELONA TO VENICE
October 14-21 20207BARCELONA TO 2020TE CARLO
October 21-28 20207MONTE CARLO TO VENICE
October 28 November 9 202012VENICE TO JERUSALEM
November 9-21 202012JERUSALEM TO ISTANBUL
November 21 December 11 202020ISTANBUL TO DUBAI
December 11-21 202010DUBAI TO DUBAI
December 21 2020 January 5 202115DUBAI TO MUMBAI