Oceania Nautica Itinerary 2025

January 8-26 202518LOS ANGELES TO PAPEETE
January 26 February 5 202510PAPEETE TO PAPEETE
February 5-15 202510PAPEETE TO PAPEETE
February 15-25 202510PAPEETE TO PAPEETE
February 25 March 26 202528PAPEETE TO AUCKLAND
February 25 May 22 202585PAPEETE TO CAPE TOWN
February 25 March 7 202510PAPEETE TO CAPE TOWN
February 25 April 17 202550PAPEETE TO SINGAPORE
February 25 June 17 2025111PAPEETE TO BARCELONA
March 7-26 202518PAPEETE TO AUCKLAND
March 7 April 17 202540PAPEETE TO SINGAPORE
March 7 May 22 202575PAPEETE TO CAPE TOWN
March 26 April 17 202522AUCKLAND TO SINGAPORE
April 17 June 17 202561SINGAPORE TO BARCELONA
April 17 May 22 202535SINGAPORE TO CAPE TOWN
April 17 June 27 202571SINGAPORE TO MONTE CARLO
May 22 June 17 202526CAPE TOWN TO BARCELONA
June 17-27 202510BARCELONA TO MONTE CARLO
June 27 July 7 202510MONTE CARLO TO ROME
July 7-17 202510ROME TO VENICE
July 7 August 22 202546ROME TO ROME
July 7-27 202520ROME TO ISTANBUL
July 17-27 202510VENICE TO ISTANBUL
July 17 August 22 202536VENICE TO ROME
July 27 August 8 202512ISTANBUL TO JERUSALEM
August 8 September 11 202534JERUSALEM TO ATHENS
August 8-22 202514JERUSALEM TO ROME
August 22 September 1 202510ROME TO VENICE
August 22 September 11 202520ROME TO ATHENS
September 1-11 202510VENICE TO ATHENS
September 11 October 7 202526ATHENS TO MALAGA
September 11 October 17 202536ATHENS TO LISBON
September 11-25 202514ATHENS TO VALLETTA
September 21 October 7 202512VALLETTA TO MALAGA
September 25 October 17 202522VALLETTA TO LISBON
October 7-17 202510MALAGA TO LISBON
October 7-29 202522MALAGA TO ROME
October 17-29 202512LISBON TO ROME
October 29 November 8 202510ROME TO BARCELONA
November 8-20 202512BARCELONA TO ISTANBUL
November 8 December 10 202532BARCELONA TO DUBAI
November 20 December 10 202520ISTANBUL TO DUBAI
December 10-20 202510DUBAI TO DUBAI
December 20 2025 January 19 202630DUBAI TO CAPE TOWN