Oceania Riviera Itinerary 2022

January 4 March 18 202273MIAMI TO MIAMI
January 4-14 202210MIAMI TO MIAMI
January 14-28 202214MIAMI TO MIAMI
January 28 February 7 202210MIAMI TO MIAMI
February 7-19 202212MIAMI TO MIAMI
February 19 March 8 202217MIAMI TO MIAMI
February 19-26 20227MIAMI TO MIAMI
February 26 March 8 202210MIAMI TO MIAMI
March 8-18 202210MIAMI TO MIAMI
March 18 April 4 202217MIAMI TO BARCELONA
March 18-28 202210MIAMI TO LISBON
March 28 April 4 20227LISBON TO BARCELONA
April 25 May 7 202212BARCELONA TO VENICE
May 7-17 202210VENICE TO ROME
May 7-29 202222VENICE TO BARCELONA
May 17-29 202212ROME TO BARCELONA
May 29 June 5 20227BARCELONA TO MONTE CARLO
May 29 June 15 202217BARCELONA TO ROME
June 5-15 202210MONTE CARLO TO ROME
June 15-25 202210ROME TO BARCELONA
June 25 July 7 202212BARCELONA TO VENICE
June 25 July 17 202222BARCELONA TO ISTANBUL
July 7-17 202210VENICE TO ISTANBUL
July 17-27 202210ISTANBUL TO ATHENS
July 27 August 6 202210ATHENS TO ATHENS
August 6-18 202212ATHENS TO BARCELONA
August 18 September 4 202217BARCELONA TO VENICE
August 18-28 202210BARCELONA TO ROME
August 28 September 4 20227ROME TO VENICE
August 28 September 14 202217ROME TO ISTANBUL
September 4-14 202210VENICE TO ISTANBUL
September 14-26 202212ISTANBUL TO ROME
September 14 October 3 202219ISTANBUL TO BARCELONA
September 26 October 3 20227ROME TO BARCELONA
October 3-13 202210BARCELONA TO LISBON
October 13-24 202211LISBON TO ROME
October 24 November 4 202211ROME TO MONTE CARLO
November 4-21 202217MONTE CARLO TO ROME
November 4-14 202210MONTE CARLO TO VENICE
November 14-21 20227VENICE TO ROME
November 14 December 7 202223VENICE TO MIAMI
November 21 December 7 202216ROME TO MIAMI
December 23 2022 January 4 202312MIAMI TO MIAMI