Oceania Regatta Itinerary 2022

January 7-21 202214SYDNEY TO AUCKLAND
January 21 February 4 202214AUCKLAND TO SYDNEY
February 4 March 7 202232SYDNEY TO PAPEETE
February 4-18 202214SYDNEY TO AUCKLAND
February 18 March 7 202218AUCKLAND TO PAPEETE
March 7-17 202210PAPEETE TO PAPEETE
March 17-27 202210PAPEETE TO PAPEETE
March 27 April 24 202228PAPEETE TO LOS ANGELES
March 27 April 6 202210PAPEETE TO PAPEETE
April 6-24 202218PAPEETE TO LOS ANGELES
April 24 May 3 20229LOS ANGELES TO LOS ANGELES
May 3-13 202210LOS ANGELES TO LOS ANGELES
May 13-25 202212LOS ANGELES TO VANCOUVER
May 25 June 3 20229VANCOUVER TO SEATTLE
June 3-10 20227SEATTLE TO SEATTLE
June 10-17 20227SEATTLE TO SEATTLE
June 17-27 202210SEATTLE TO SEATTLE
June 27 July 8 202211SEATTLE TO SEATTLE
July 8-15 20227SEATTLE TO SEATTLE
July 15-22 20227SEATTLE TO SEATTLE
July 22 August 1 202210SEATTLE TO SEATTLE
August 1-8 20227SEATTLE TO SEATTLE
August 8-18 202210SEATTLE TO SEATTLE
August 27 September 9 202213VANCOUVER TO LOS ANGELES
August 27 September 17 202221VANCOUVER TO LOS ANGELES
September 9-17 20228LOS ANGELES TO LOS ANGELES
September 17-25 20228LOS ANGELES TO LOS ANGELES
September 25 October 21 202225LOS ANGELES TO TOKYO
September 25 November 7 202242LOS ANGELES TO HONG KONG
September 25 December 12 202277LOS ANGELES TO SYDNEY
October 21 November 7 202217TOKYO TO HONG KONG
October 21 November 21 202231TOKYO TO SINGAPORE
November 7 December 12 202235HONG KONG TO SYDNEY
November 7-21 202214HONG KONG TO SINGAPORE
November 21 December 12 202221SINGAPORE TO SYDNEY
December 12 2022 January 16 202335SYDNEY TO SYDNEY
December 12-26 202214SYDNEY TO BALI
December 26 2022 January 16 202321BALI TO SYDNEY