Oceania Marina Itinerary 2020

January 5-22 202018SANTIAGO DE CHILE TO MIAMI
January 22 February 24 202033MIAMI TO BUENOS AIRES
January 22 February 12 202021MIAMI TO RIO DE JANEIRO
January 22 March 15 202053MIAMI TO LIMA
February 12-24 202012RIO DE JANEIRO TO BUENOS AIRES
February 12 March 15 202032RIO DE JANEIRO TO LIMA
February 24 March 15 202020BUENOS AIRES TO LIMA
March 15 April 4 202020LIMA TO BUENOS AIRES
March 15 April 22 202038LIMA TO LISBON
April 4-22 202018BUENOS AIRES TO LISBON
May 1-13 202012LISBON TO BARCELONA
May 13-25 202012BARCELONA TO LONDON
May 25 June 16 202022LONDON TO STOCKHOLM
May 25 June 4 202010LONDON TO LONDON
June 4-16 202012LONDON TO STOCKHOLM
June 16-26 202010STOCKHOLM TO COPENHAGEN
June 26 July 6 202010COPENHAGEN TO STOCKHOLM
July 6-28 202022STOCKHOLM TO LONDON
July 6-16 202010STOCKHOLM TO OSLO
July 16-28 202012OSLO TO LONDON
July 16 August 7 202022OSLO TO LONDON
July 28 August 17 202020LONDON TO LONDON
July 28 August 7 202010LONDON TO LONDON
August 7-17 202010LONDON TO LONDON
August 7-29 202022LONDON TO COPENHAGEN
August 17-29 202012LONDON TO COPENHAGEN
August 29 September 8 202010COPENHAGEN TO STOCKHOLM
September 8-22 202014STOCKHOLM TO AMSTERDAM
September 8 October 6 202028STOCKHOLM TO BARCELONA
September 22 October 6 202014AMSTERDAM TO BARCELONA
September 22 October 16 202024AMSTERDAM TO ATHENS
October 6-16 202010BARCELONA TO ATHENS
October 16-25 20209ATHENS TO VENICE
October 25 November 4 202010VENICE TO ROME
October 25 November 11 202017VENICE TO 2020TE CARLO
November 4-11 20207ROME TO 2020TE CARLO
November 11-21 202010MONTE CARLO TO BARCELONA
November 21 December 5 202014BARCELONA TO MIAMI
December 5 2020 January 18 202144MIAMI TO RIO DE JANEIRO
December 5 2020 January 8 202134MIAMI TO BUENOS AIRES
December 5-19 202014MIAMI TO LIMA
December 19 2020 January 18 202130LIMA TO RIO DE JANEIRO
December 19 2020 January 8 202120LIMA TO BUENOS AIRES